Enova Gründercamp - Energi for fremtiden

Tirsdag den 11 november møtte elevene på 1STA, B og C til Enova Gründercamp.

Campen er et samarbeid mellom Ungt entreprenørskap Akershus, Enova og Mailand VGS. Tema for dagen var "Energi for fremtiden", og elevene kunde velge mellom to oppdrag; "Energieffektive lokalsamfunn" og "Energimerking av boliger".

Juryen bestod av Frank Sagvik fra Akershus Energi Varme og Ulf Hafseld fra HYOP. Vinnene av campen var Silje F, Eirik, Lotte, Malin og Anna fra 1STA. De hadde fokus på den miljøvennelige familien, hvor gjenbruk av vann og søppel var noen av løsningene. På andre plass kom Hashim, Emilia, Simran, Tobias og Bashir fra 1STD. Begge disse gruppene går videre til fylkesmesterskapet i Akershus Fylkesting den 20/11.

Se filmen fra dagen på våres facebookside:

 https://www.facebook.com/mailand.vgs