Gündercamp for Venstre

Ungdomsbedrifter på Lørenskog Venstre gründercamp! Tirsdag den 25 november var det gründercamp for ungdomsbedriftene på Mailand videregående skole.

Oppdragsgiver var Lørenskog Venstre som i sitt lokale valgprogram 2011-2015 blant annet fokuserer på at Lørenskog skal bli en lavutslippskommune. Oppdraget til ungdomsbedriftene var å finne løsninger på hvordan samferdselen i Lørenskog kan bli mer miljøvennlig i et 10 års perspektiv.

Campen var et samarbeid mellom Lørenskog Venstre, Ungt entreprenørskap Akershus og Mailand VGS. Juryen bestod av Bjørn Gran, Monica Ottosen Oseberg og Frode Hofset fra Lørenskog Venstre, samt avdelingsingeniør Kristin Thorjussen Eger fra kommunalteknikk i Lørenskog.

Ungdomsbedriften Sleeping Beauty UB vant "Beste forslag" med sitt konsept som går ut på at man bruker lokale minibusser for samferdsel istedenfor at folk tar bilen. Minibussene bestiller man gjennom en app #JegErHer. EC-Carry UB vant beste kreative idé med sitt forslag om en ekspressvei for syklister langs motorveien.