SISTE SKOLEDAG SKOLEÅRET 2017-2018

Elever i klassene:  VG1 og Vg2 ST og Vg1 og VG2 MOK:     møter klokka 08.30 til avslutning i kantineområdet.

 

Elever VG1 og VG2 yrkesfag:

Avslutning i klasserom fra 08.30 til 09.25. Felles avslutning i kantineområdet fra 09.30