Nyheter

Gratulerer!

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2019 tildeles Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole.

Studiet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner
kan arbeide mer nytenkende og mer nyskapende, ikke minst
gjennom nye former for samabeid og gjennom å lære av andres erfaringer. Med studiekompetanse og to års relevant arbeidserfaring er man kvalifisert.

Søknadsfrist til høyere utdanning er 15. april

middle aged high school teacher talking to students during break

Prosjekt Læring og Undring i Realfag (Prosjekt LUR) ved Mailand VGS

Det åpnes for søknader fra elever som ønsker å delta skoleåret 2019/2020

Group Of Teenager Isolated Sitting On White Background

Invitasjon til informasjonsmøte for russeforeldre 2019

TRYGG RUSSEFEIRING Lørenskog kommune inviterer til felles foreldremøte for å gi informasjon om foreldrerollen, forebyggende tiltak og oppfølging i russetiden. Dato: Onsdag 10.april Tid: kl. 18.00-19.30 Sted: Lørenskog vgs

Elever i spansk VG2 har deltatt i en fantastisk tur til Spania

Noen elever fra 2MPA og 2SSA blir intervjuet av "Helsekontrollen"!

Sendes på TV2 torsdag 28. mars 2019 kl. 20.00

Happy smiling classmates together in classroom.

Spørreundersøkelse til foreldre til elever i videregående skole om skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet gjennomfører en evaluering av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven

Fire priser til Mailandelever i årets GründerExpo!

Elever med ungdomsbedrift møttes til konkurranse på Norges Varemesse på Lillestrøm torsdag 28. februar 2019

Ungdataundersøkelse

Vil bli gjennomført før uke 12

Besøk i synagoge og moské

Vg3-klassene på ekskursjon