Skolens avgangselever med foresatte inviteres til avslutning tirsdag 20. juni

Arrangementet vil foregå i storsalen i Lørenskog Hus med oppstart på Mailand videregående skole. Se invitasjon.

Avslutning for elever i 3STA, 3STB og 3STC kl 17.30

(I Lørenskog Hus kl. 18.00)

 

Avslutning for elever i 3STD, 3STE, 3KM og 3PBA kl 19.30

(I Lørenskog Hus kl. 20.00)