Informasjonsmøter for foresatte 22. og 23. august.

22. august kl. 18.00 - Klassene 1STA, 1STB og 1MOKA. 22.august kl. 19.00 - Klassene 1STC, 1STD, 1STE og 1STF. 23. august kl. 18.00 - Tilrettelagt opplæring (TO). 23.august kl. 19.00 - Vg1 og Vg2 Yrkesfag.