Elever ved Mailand har deltatt i forskningsprosjektet: ”Sunt kroppsbilde".

2 elever er trukket ut og har fått gavekort for deltagelse.

Mailand videregående skole er kontrollskole i et forskningsprosjekt som har til hensikt å opprettholde eller gi elever et sunnere kroppsbilde (forebygge kroppsmisnøye). Elevene har i løpet av siste året svart på tre omfattende spørreskjema. Den siste runden med spørsmål vil elevene få tilsendt i løpet av november.

De to som er trukket ut denne gangen er:

3STB Lise Kristina Tønsager 

3STC André Gullbekk Nummestad