Sosiologi – et fag med mange muligheter!

1STA har hatt et foredrag med to sosiologistudenter fra UiO

Har du en drøm om å bli journalist? Kanskje lærer? Eller kanskje du bare elsker tall og statistikk? Da kan faget sosiologi være det rette studievalget for deg!

Torsdag den 23 november fikk 1STA besøk av to sosiologistudenter Julie H. Ellingsen og Daniel R.Hernes fra UiO. Elevene fikk denne dagen et spennende bekjentskap med hva faget og studiet innebærer, eksempler på aktuelle forskningsfelt og et innblikk i en sosiologistudents hverdag.

Teoretikere som Parsons og Goffman ble presentert, begreper som «frontstage» og «backstage» ble ivrig diskutert og elevene fikk også vite hvorfor man skal ta imot gaver med to hender i Japan, - aldri en hånd!