Universitetsturnèen på besøk!

Mye informasjon om videre muligheter

Mandag 8.januar hadde Mailand vgs besøk av Universitetsturneen. Da kom mange av de store utdanningsinstitusjonene som Universitet i Oslo UiO, Bergen UiB, Tromsø UiT, NTNU, Norges Handelshøyskole NHH, NMBU og HiOA. Det var først en felles forelesning for alle vg3-elevene i det store auditoriet før elevene valgte ut forelesninger med de utdanningsinstitusjonene de mente var mest relevant for seg. Mot slutten av dagen var det mulig å besøke alle utdanningsinstitusjonene på stands i 1. etasje.

Mailandelevene var veldig godt fornøyd med at Universitetsturneen kom på besøk, at representantene for de ulike studiestedene var flinke til å informere og at våre 3.klassinger skjønner for et hav av muligheter som finnes.   

Tirsdag 9.januar var alle vg3-elever på Mailand på Utdanningsmesse på Lillestrøm. Her kunne elevene besøke alle utstillere og stands og stille direkte spørsmål og sanke informasjon. Mange elever sa at dette var en fin oppfølging av dagen vi hadde på mandag og at de nå føler at de har fått mye informasjon. Det å velge er ikke alltid så lett, men det er godt å kjenne at en har fått informasjon og vet hvor en kan finne mer informasjon. 

Søknadsfrist til samordnaopptak.no er 15.april.