Åpen ettermiddag på Mailand

18. januar, fra 14.00 til 18.00 er alle velkomne til å få en omvisning i skolebygget, og bli litt mer kjent med oss!

Vi ønsker foresatte og ungdomsskoleelever hjertelig velkommen til åpen dag på Mailand videregående skole!

16. og 18. januar tar vi imot klasser fra ungdomsskolene, som skal få oppleve de ulike utdanningsprogrammene, og mulighetene du får som elev ved Mailand.

18. januar, fra 14.00 til 18.00 er alle velkomne til å få en omvisning i skolebygget, og bli litt mer kjent med oss!

Vel møtt til to spennende dager!