Ekskursjon til Nansenskolen på Lillehammer

Spennende filosofidag!

Den 17.1. hadde Historie og filosofi-klassen vår ekskursjon til Nansenskolen på Lillehammer for deltagelse på årets filosofidag. Tittelen på konferansen var "Mennesket 2.0", og temaet for dagen var transhumanismens filosofi. Transhumanismen tar til orde for å påskynde evolusjonen ved bruk av bioteknologi, nanoteknologi og neuroforskning. Elevene diskuterte på tvers av skoler de etiske dilemmaene, og de sosiale fordelene og problemene ved en slik filosofi. I tillegg fikk vi noen flotte foredrag av filosof Henrik Syse, Joakim Hammerlin og rektor Unn Irene Aasdalen. En hyggelig overraskelse var også at selveste Henrik Ibsen tok turen innom og holdt noen flotte monologer fra Peer Gynt. Ibsen var som oss svært opptatt av å finne kjernen i det menneskelige. Ibsen ble spilt av skuespiller Morten Jostad. Vi hadde en skikkelig knalldag, og det ble rom for noen gode diskusjoner og en historie og filosofi-quiz på hjemturen.