Lørenskog kommune undersøker reisevaner og trenger dine opplysninger!

De trenger opplysninger fra alle over 15 år uansett om du er fotgjenger, syklist, bilist, bruker kollektivtransport eller litt av alt, og håper at du vil bli med! Det tar bare 5 minutter å svare på spørsmålene. Din besvarelse vil bli behandlet anonymt.

Kommunen jobber for å gjøre det enklere å gå, sykle eller reise kollektivt. De gjennomfører nå en kartlegging av reisevaner, og skulle gjerne hatt flere svar fra de over 15 år (både elever og ansatte). Her er lenke til selve undersøkelse:

https://cowi.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0p5f9JgrMnGYDvD

Den ligger i et Facebookoppslag på kommunenes side som ble publisert 15.05.2018. Kommunen håper på så mange svar som mulig.