Takk for en hyggelig oppstart av skoleåret!

Vi ønsker alle velkommen til skoleåret 2018-19 på Mailand videregående skole!