Aktivitetsdag med nye Vg1 elever

Hyggelige elever jobber med mer eller mindre vanskelige oppgaver!

Det viktigste med hele dagen er at elever får bli kjent med medelever og skolen. Det skal være en aktiv skolestart hvor man blir kjent med klassekamerater på en annerledes måte. Elevene får også muligheten til å bli litt kjent med lokalmiljøet rundt skolen.