Ungdataundersøkelse

Vil bli gjennomført før uke 12

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

  • Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen vil bli gjennomført før uke 12 for alle elever. For elever under 18 år, kan foresatte melde reservasjon fra deltakelse i løpet av uke 8. Informasjonsskriv blir også sendt med elevene hjem.