Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i naturfag og geografi 31.10.2017 62%%
Lærer i engelsk og samfunnsfag 12.11.2017 100%%
Fagarbeidere/assistenter ved tilrettelagt avdeling 10.12.2017 %
Tilkallingsvikar 29.10.2017 %