Rektor og ledelse

Skolens ledelse består av en ledergruppe på ni personer;

  • Rektor
  • Assisterende rektor
  • Administrasjonsleder
  • Studieleder
  • Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
  • Avdelingsleder for helse og oppvekst
  • Avdelingsleder for service og samferdsel /media og kommunikasjon
  • Avdelingsleder for studiespesialisering
  • Avdelingsleder for studiespesialisering

Kontaktpersoner

Bjørn Peter Anderstrøm

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Bjorn.Peter.Anderstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911446

Korhan Markussen

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post korhan.markussen@mailand.vgs.no

Tlf: 67911449

Aud Vigdis Holt Stensvold

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post Aud.Vigdis.Holt.Stensvold@mailand.vgs.no

Tlf: 67911451

Tanja Thorstad

Avdelingsleder for avdeling for tilrettelagt opplæring

E-post tanja.thorstad@mailand.vgs.no

Tlf: 67911464

Trond Ekstrøm

Studieleder

E-post trond.ekstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911455

Kari R. Eide

Assisterende rektor, eksamensansvarlig

E-post Kari.R.Eide@mailand.vgs.no

Tlf: 67911445

Anne Kristin Baalsrud

Administrasjonsleder

E-post anne.kristin.baalsrud@mailand.vgs.no

Tlf: 67911443

Wenche Rudshaug Kavli

Rektor

E-post Wenche.Rudshaug.Kavli@mailand.vgs.no

Tlf: 67911442