Lektor2-ordningen

Et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole.

Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget.

Her på Mailand samarbeider vi blant annet med Akershus universitetssykehus og Nedre Romerike vannverk og avløpsselskap.

Les mer om lektor2-ordningen her