Pedagogisk profil

Åpenhet, inkludering og variasjon!

Den pedagogiske plattformen ved Mailand videregående skole gjenspeiles i arkitekturen som er åpen, inkluderende og variert. Det åpner for mange former for undervisning, både i klasserom og storrom. I tillegg har skolen små grupperom samt åpne arealer som gjør læringsarbeidet variert og interessant både for elever og lærere.

Med trådløst nettverk, bærbare PCer og elektronisk læringsplattform (ITL), vil elever og lærere ha gode betingelser for å yte sitt beste.

Skolen skal gi rom for mangfoldet. Mestring og tilpasset opplæring vil stå sentralt, og ulike læringsformer skal tas i bruk. Det skal legges vekt på å gi elevene kunnskap og kompetanse til å møte morgendagens utfordringer. Mailand videregående skole skal være i forkant når det gjelder bruk av digitale læremidler.

Skolen vil søke et bredt samarbeid med aktører utenfor skolen