Handlingsplan mot mobbing og trakassering

Mailand vgs har utarbeidet en lokal plan mot mobbing og trakassering.

Handlingsplanen mot mobbing skal vise skolens beredskap til å avdekke, problemløse og forebygge mobbing. Planen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipp som skal følges av de ansatte ved skolen.