Siste skoledag før jul

Første feriedag er 24.12

Siste feriedag er 02.01.19