"Åpen dag" ved mange utdanningsinstitusjoner i Oslo Akershus.. 3ST, 3MK, 3PB