Planleggingsdag - fridag for elever som ikke har eksamen.

Eksamen i 1T, 1P, R2 og S2.