Nyheter

Innlevering av skolebøker

Vg3 - onsdag til fredag i uke 24, Vg1 og Vg2 - mandag til torsdag i uke 25. Regning på uleverte bøker blir sendt ut etter 21.06. Se mer informasjon i vedlagt fil.

Mailand videregående skole

Avslutningsarrangement for Vg3 torsdag 20. juni

Avslutning for elever fra 3STA, 3STB og 3STC starter klokka 17.30 (i Lørenskog Hus klokka 18.00). Avslutning for elever fra 3STD, 3STE, 3KM og 3PBA starter klokka 19.30 (i Lørenskog Hus klokka 20.00).

Group Of Teenager Isolated Sitting On White Background

Søknadsfrist for fjerning av fravær er 31. mai

Yrkesfaglig onsdag på Mailand

Førstehjelp og brannslukking for Vg2 YF

Gratulerer!

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2019 tildeles Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole.

middle aged high school teacher talking to students during break

Prosjekt Læring og Undring i Realfag (Prosjekt LUR) ved Mailand VGS

Det åpnes for søknader fra elever som ønsker å delta skoleåret 2019/2020

Elever i spansk VG2 har deltatt i en fantastisk tur til Spania

Noen elever fra 2MPA og 2SSA blir intervjuet av "Helsekontrollen"!

Sendes på TV2 torsdag 28. mars 2019 kl. 20.00

Fire priser til Mailandelever i årets GründerExpo!

Elever med ungdomsbedrift møttes til konkurranse på Norges Varemesse på Lillestrøm torsdag 28. februar 2019

Ungdataundersøkelse

Vil bli gjennomført før uke 12