Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst!

Det vil bli besluttet etter påske om det blir gjennomført muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. 

Til deres informasjon er alle skriftlige eksamener for videregående skole avlyst. For mer informasjon se her.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. 

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

 

Hvis du ønsker å snakke med noen kan du ta kontakt med

Eliska Tellesbø 

epost: Eliska.Tellesbo@mailand.vgs.no

tlf: 67911449

 

Kontaktperson

Eliska Tellesbø

Avdelingsleder ST

E-post Eliska.Tellesbo@mailand.vgs.no

Tlf: 67911449