Økt tilstedeværelse på skolen fra og med 4. juni

Vi åpner for flere skoledager etter oppsatt plan

Vi gleder oss over at Mailand videregående skole vil øke elevenes tilstedeværelse på skolen ved at klassene kommer på skolen annenhver dag fram til sommerferien. De øvrige dagene vil gå via digitale flater.

I en periode har vi hatt tre puljer – pulje A, B og C. Vi vil nå redusere antall puljer til to – pulje A og pulje B/C. 

Pulje A: Alle elever på vg2 og vg3 ST og MK

Pulje B/C: Alle elever på yrkesfag og elever på vg1 ST og MK. 

Elever på TO

Kontaktlærerne vil kontakte hver enkelt og gi informasjon om når elevene møter på skolen. 

For at vi skal ivareta rådene i smitteveilederen er følgende viktig: 

·  Ingen syke skal møte på skolen

·  God hygiene

·  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

·  Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

·  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

·  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

·  Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

·  Unngå trengsel og store samlinger 

Du vil finne oppdaterte timeplaner i VIS.

 

Mvh 

Atle Solberg Berland

Rektor