Oppdatert informasjon Covid-19 ved Mailand

Skolen er i løpende dialog med Samfunnsmedisinsk enhet, Lørenskog kommune.
Du vil finne mer informasjon i vedlagte dokumenter.