Nyheter

Ønsker du å snakke med noen?

Vi har opprettet kontakttelefon for elever som ønsker å snakke med andre enn faglærer eller kontaktlærer i den tiden skolen er stengt.

Informasjon fra rektor

Hvordan vi arbeider i denne perioden

Opplæringen flyttes til digitale arenaer

Elevene skal ikke møte fysisk på skolen frem til påske

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Situasjonen rundt korona endres fra time til time

Koronaviruset

Endringer i anbefalinger om karantene

Friluftslivklassen på tur til Blefjell

Fin tur med all slags vær!

Slik følger vi opp situasjonen med korona

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner. Kunnskapsdepartementet har 4.mars besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Romeriksmesterskapet for ungdomsbedrifter

Mailandelever gjorde en hederlig innsats!

Besøk av fylkesråden for kompetanse og utdanning

Siv Henriette Jacobsen (Ap) Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune