Nyheter

Vg1 HO jobber med "Livsglede for eldre"

Elever og lærere besøker beboere på sykehjem.

Elever fra spanskgruppa på utveksling i Spania

Utveksling av kultur, tanker og verdier på ulike språk!

Vår nye læringkoordinator Morten skal bidra til at flere elever på Service og samferdsel inngår lærekontrakt. Her sammen med Monica og Lars fra Drømtorp og Svein Ove fra Bleiker.

Service og samferdselselever får læreplassgaranti

Service og samferdsel på Mailand er med på yrkesfagløftet i Akershus. Lærlingkoordinatorene jobber tett med opplæringskontorene og bedriftene for å knytte skolen og arbeidslivet tettere sammen.

Velkommen til ny rektor!

Ny rektor heter Wenche Rudshaug Kavli. Hun kommer fra stilling som assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole, og vi ønsker henne velkommen til Mailand.

Takk til en populær rektor!

Onsdag 31.08.16 hadde ansatte en markering for Trine Øiseth som slutter som rektor ved skolen for å gå over i ny stilling i Oslo. Hun har vært rektor siden skolen var ny, og har ledet skolen til godt miljø og gode resultater. Den populære rektoren fikk blomster, gaver, taler, sang og gode ønsker for veien videre fra personalet.

Sjekkliste for bruk av PC/Mac på eksamen

Skal du opp til eksamen i vår? Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på ved bruk av PC/mac før du møter opp i eksamenslokalet.

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Working Europe

Internasjonaliseringsprosjekt sammen med Tyskland, Sverige og Spania

En dag i læringens tegn

Psykologi fagdag 13.04.16

Tom stol ved arbeidsbord

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.