Gratulerer!

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2019 tildeles Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole.

Svein Sjøberg, leder av priskomiteen begrunner valget med at hun er en helt eksepsjonell realfagslærer som deler fritt av sine metoder, langt utenfor fagets og skolens grenser. Hun bidrar til å avmystifisere fysikk og teknologi, både for lærere og elever. Hennes kreative måte å jobbe på kommer alle elever til gode, sier Svein Sjøberg, leder av priskomiteen.

En ekte ildsjel
Han legger også til at den ferske prisvinneren er god på å skape nettverk og relasjoner, slik at kunnskaper og erfaringer kan deles og komme stadig flere elever og kolleger til gode.

I nominasjonen til prisen, signert av blant annet lærere, foreldre, og elever, beskrives Ellen Egeland Flø som en meget engasjert, dyktig og utviklingsorientert lærer.
- Mange kolleger, elever, ledelsen og samarbeidspartnere beskriver henne som en ildsjel, som bruker langt mer av sin tid enn noen kunne forvente. Dette skoleåret jobber hun 50 % som lærer og 50 % som prosjektleder for forskningsprosjektet GT-make i samarbeid med bl.a. institutt for pedagogikk ved UiO, heter det i nominasjonen.