Yrkesfaglig onsdag på Mailand

Førstehjelp og brannslukking for Vg2 YF

Onsdag 15. mai var det igjen tid for fellesarrangement på tvers av alle yrkesfaglige programområder på Vg2. Denne gangen var temaet førstehjelp og sikkerhet, og elevene fikk prøve seg på ulike poster; brannslukking, skadested, intox, hjerte- og lungeredning, fremmedlegeme i halsen, blødninger og hodeskader. Målet med arrangementene er å lære av hverandre og bli bedre kjent på tvers.