Avslutningsarrangement for Vg3 torsdag 20. juni

Avslutning for elever fra 3STA, 3STB, 3STC og 3STD starter klokka 17.30 (i Lørenskog Hus klokka 18.00). Avslutning for elever fra 3STE, 3STF, 3KMA og 3PBA starter klokka 19.30 (i Lørenskog Hus klokka 20.00).

Vg3- elevene avslutter nå sin skolegang ved Mailand videregående skole. I den forbindelse har vi gleden av å invitere skolens avgangselever med foresatte til avslutningsarrangement tirsdag 19. juni. 

Arrangementet starter i skolens kantine med forfriskninger. Det øvrige programmet vil foregå i Storsalen i Lørenskog Hus. 

Av plasshensyn vil elevgruppa bli delt i to: 

Avslutning for elever fra 3STA, 3STB og 3STC starter klokka 17.30
(i Lørenskog Hus klokka 18.00)

Avslutning for elever fra 3STD, 3STE, 3KM og 3PBA starter klokka 19.30
(i Lørenskog Hus klokka 20.00)

Velkommen!