Valgforberedelser for elever fra Mailand og Kjenn

Politiske ungdomspartier presenterer sine meninger

Vg2- og Vg3-elever fra Mailand videregående sammen med 10.klasse-elever fra Kjenn ungdomskole var samlet i kjennhallen for å høre representanter fra de politiske ungdomspartiene legge fram sine meninger.

Etterpå var det valgtorg i vestibylen hvor partiene hadde presentasjoner av sin politikk, og ungdommene kunne gå rundt og snakke med dem om ulike saker for å få bedre kunnskap om hva partiene står for.

Flott at undommen engasjerer seg!