Innovasjonscamp Vg2 Yrkesfag

En spennende dag med utvikling av nye idéer

Våre yrker

Onsdag 18 september ble det arrangert innovasjonrscamp for alle elevene i 2. klasse på yrkesfag innenfor utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsefagarbeiderfag, Medieproduksjon og IKT-servicefag.

Elevene ble satt sammen i grupper med en representant fra hvert yrkesområde. Oppdraget var å utvikle forretningsideer på tvers av yrkesfaglige programområder, og dette skulle de løse sammen.  

Det ble en litt annerledes skoledag der elevene fikk være kreative sammen, komme opp med en idé og pitch i sitt forslag. Gruppene kom frem til mange ulike løsninger, men juryen likte spesielt godt vinnerbidraget sin forrretningside som gikk ut på å holde sikkerhetskurs for elever fra 1-4 klasse i barneskolen. Dette var en idé som kan bli en realistisk ungdomsbedrift i skoleåret 2019 – 2020.