Elevundersøkelsen 2019-2020

Den skal gjennomføres av alle elever fra nå og fram til midten av november.

Les mer om elevundersøkelsen