Filosofidag på Nansenskolen

10 elever fra historie og filosofi reiste på heldagstur til Lillehammer

10 elever fra historie og filosofi reiste på heldagstur til Lillehammer den 15.1. Der deltok de på Nansenskolens filosofidag sammen med ungdommer fra Foss vgs, Persbråten vgs, Elvebakken vgs. og studenter fra Nansenskolen. Temaet for dagen var utopier, og blant foredragsholderne var Dag Hareide som snakket om transhumanismens digitale utopi. Vi deltok også på flotte gruppeprosjekter, plenumsdiskusjon rundt politiske uenigheter i Kardemommeby, og ikke minst måltider hørte med. Sokrates var også tilstede! Det ble også trivelige togturer med kortspill og mye godt humør.