Besøk av fylkesråden for kompetanse og utdanning

Siv Henriette Jacobsen (Ap) Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Mailand videregående skole hadde besøk av fylkesråden for kompetanse og utdanning i Viken fylkeskommune 29 januar. Hun hadde møte med ledelsen, tillitsvalgte og elevrådsstyret før hun fikk en omvisning på skolen.
Hun ga uttrykk for stor tilfredshet med hvordan skolen drives og viste et brennende engasjement i sitt møte med elevrådsstyret. Vi benyttet selvsagt anledningen til å servere "Vikenkaka" til lunsj.