Opplæringen flyttes til digitale arenaer

Elevene skal ikke møte fysisk på skolen frem til påske

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep, og fra og med i morgen, fredag 13. mars, flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

https://viken.no/aktuelt/koronasituasjonen-viken-fylkeskommune-gar-over-til-digital-opplaring-pa-de-videregaende-skolene.21598.aspx