Informasjon fra rektor

Hvordan vi arbeider i denne perioden

Viken fylkeskommune har besluttet at all opplæring i videregående skole flyttes over til digitale flater fra og med 13.03.20.

Mailand videregående skole har valgt at all undervisning følger ordinær timeplan i den hensikt å opprettholde en så normal skolehverdag som mulig. Vi ber om at foresatte har god dialog med ungdommene og motiverer dem til å følge timeplanen. Det kan være utfordrende å skape gode læringsarenaer i alle fag, men vi har dyktige lærere som vil legge til rette med forelesninger, lenker til fagstoff, innleveringer, vurderinger mm gjennom ITL, TEAMS og lignende digitale arenaer.

Det er viktig at lærerne kan gjennomføre vurderingssituasjoner slik at standpunktkarakter kan settes seinere. Vi vet per i dag ikke noe om eksamensgjennomføring denne våren. Jeg anbefaler at dere følger med på: 

www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Her vil det komme oppdatert informasjon fortløpende. Vi vil også legge ut viktig informasjon på ITL når det er grunnlag for det.

Det er viktigere enn noen gang at det er god dialog mellom elev og lærer. Hvordan denne dialogen vil foregå er opp til den enkelte lærer og elev. De fleste vil bruke ITL som kommunikasjonskanal.

Vi ser at den situasjonen vi er oppe i er krevende for oss alle, men med en positiv holdning har vi tro på at vi skal få til en god digital opplæring for våre elever.

Dersom det er noe du lurer på ber jeg om at du kontakter skolen. Du finner e-postadresse til alle avdelingslederne på skolens hjemmeside: www.mailand.vgs.no

Mvh

Atle Solberg Berland

Rektor