Privatist som skal avlegge eksamen

Muligheter for å melde seg av eksamen og få refundert eksamensavgiften

Grunnet koronasituasjonen våren 2020 tilbyr Viken fylkeskommune alle privatister som ønsker det, uavhengig av årsak, å kunne velge å melde seg av eksamen og få refundert eksamensavgiften.

Ønsker du å melde deg av privatisteksamen, ber vi om at du sender en e-post til det eksamenskontoret du er oppmeldt ved:

Eksamenskontoret i tidligere Akershus: eksamenakershus@viken.no