Velkommen tilbake! Vi gleder oss til å se dere!

Les om når skolen er åpner for deg og din klasse

Vi ønsker våre elever og ansatte velkommen tilbake til Mailand videregående skole. Vi gleder oss til å se dere igjen og vi regner med at dere ser fram til å møte klassekamerater og kolleger.

Det går over 900 elever på skolen og for at vi skal kunne ivareta gjeldende smittevern har vi valgt å dele elevene inn i tre puljer – A, B og C.

Skolestart onsdag 13.05.20: Pulje A

Vg2 og Vg3 SF: 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 2STE, 2STF, 2MKA, 3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3STE, 3STF, 3MKA, 3PBA

Skolestart torsdag 14.05.20: Pulje B

Pulje B: Vg1 SF: 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE, 1STF, 1MKA 

Skolestart fredag 15.05.20: Pulje C

Pulje C: YF: 1HSA, 1HSB, 1HSC, 1HSD, 1SSA, 1SSB, 1SSC, 1MPA, 1MPB, 2BUA, 2BUB, 2HEAA, 2SSA, 2ISA, 2MPA

 

For at alle klassene skal få en del av sin undervisning på skolen vil vi fortsatt ha en veksling mellom undervisning på skolen og på digitale flater. Du finner denne oversikten her: 

Informasjone om skoleåpning av Mailand videregående skole

Planer for åpning av skolen, med grupper

 

Viktig informasjon til elevene:

1. Du må sjekke planen nøye, slik at du vet hvilke datoer du skal ha digital skole og hvilke datoer du har opplæring på skolen

2. Sett deg nøye inn i smittevernreglene

3. Er du syk så skal du ikke være på skolen

4. Pass på å hold god hygiene. Vask hendene dine godt før du går på skolen, når du kommer til skolen, når du bytter klasserom, når du har vært på toalettet, når du har spist eller når hendene dine er synlig skitne

5. Hold avstand til de rundt deg, minst 1 meter

6. På skolen vil det være anvisninger som forteller deg hvilke veier og retninger du må bruke for å komme deg til klasserommet. Følg disse!

7. Se på VIS hvilke rom du skal være i på de dagene du har opplæring på skolen

8. Du kan kun bruke klasserom som står på din timeplan i VIS. Alle andre klasserom er stengt for deg

9. Dersom du er syk skal du holde deg hjemme fra skolen

10. Er du eller noen i din nærmeste familie i risikogruppe må du ha legeerklæring. Melding om dette, og legeerklæring sendes kontaktlærer så snart som mulig

11. Ta med mat og drikke for å være på skolen hele skoledagen. Kantina er stengt!

12. Sjekk retningslinjene for kollektivtransport fra Ruter, se vedlegg.

 

Det er viktig at du setter deg inn i smittevernveilederen: 

Smittevernveileder ungdomsskole-vgo

og veilederen knyttet til kollektivtransport:

Råd til passasjerer

Veiledere smittevern-i-kollektivtransport

 

Vi gleder oss til å se deg.

Mvh 

Atle Solberg Berland

Rektor