Nyheter

Velkommen til ny rektor!

Ny rektor heter Wenche Rudshaug Kavli. Hun kommer fra stilling som assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole, og vi ønsker henne velkommen til Mailand.

Takk til en populær rektor!

Onsdag 31.08.16 hadde ansatte en markering for Trine Øiseth som slutter som rektor ved skolen for å gå over i ny stilling i Oslo. Hun har vært rektor siden skolen var ny, og har ledet skolen til godt miljø og gode resultater. Den populære rektoren fikk blomster, gaver, taler, sang og gode ønsker for veien videre fra personalet.

Researchers' night 23. september

Et arrangement for forskerspirer!

Mailand videregående skole

Velkommen til nytt skoleår!

Et hyggelig møte med årets elever på Mailand videregående skole!

NYTT SKOLEÅR STARTER 17. AUGUST

Oppmøte: Vg1 klokka 09.00. Vg2 klokka 11.00. Vg3 klokka 12.00. Elever som ikke har fått læreplass, skal møte på rådgiverkontor klokka 10.00

Endring i Lånekassens regler for undervisningsåret 2016–2017

Her er viktig informasjon for alle som skal søke om lån og stipend neste skoleår:

Informasjon om inntak til alle som har søkt videregående opplæring 2016

Her kommer viktig informasjon om hvordan inntaket foregår, samt viktige frister og plikter. Det er viktig at du leser grundig gjennom dette. Følger du ikke bestemmelsene, kan du heller ikke påberope deg den lovfestede retten for skoleåret som kommer. Les hele brosjyren som er vedlagt.

Biologi 2 i Jotunheimen4

Sommeravslutning for Vg3 elever torsdag 16.06.16

Vg3- elevene avslutter nå sin skolegang ved Mailand videregående skole. I den forbindelse har vi gleden av å invitere skolens avgangselever med foresatte til avslutningsarrangement torsdag 16. juni.

Sjekkliste for bruk av PC/Mac på eksamen

Skal du opp til eksamen i vår? Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på ved bruk av PC/mac før du møter opp i eksamenslokalet.

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.