Nyheter

FN-rollespill

Mailandelever løser verdensproblemer

Velkommen til utdanningstorget - 2015 Romerike

Onsdag 2. og torsdag 3. desember - Hall E i Norges Varemesse

Happy smiling classmates together in classroom.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført for alle Vg1 klasser før jul

Leseprosjekt høsten 2015

Leseprosjekt i 2STA

Elever får prøve seg som manuskonsulenter!

Samarbeid med politiet om narkotikaforebyggende arbeid

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus har inngått avtale om å samarbeide om narkotikaforebyggende arbeid på skolene i fylket.

Mailand entreprenørskap har laget eget nettsted!

Her finner du informasjon om ungdomsbedrifter og annen entreprenørskapsvirksomhet.

VGTV på besøk

Besøk av programleder Mads Andersen i VGTV fredag 9. oktober.

Utveksling med Spania!

Skolen har besøk fra Spania denne uka, 21. - 26. september av 27 elever og 2 lærere. Det er en skole fra Lleida, i nærheten av Barcelona.

1 ST besøker Ungforsk NMBU i Ås

Vitenshow med Andreas Wahl og ulike klasseaktiviteter!

Informasjon fra Lånekassen