Nyheter

Valgforberedelser for elever fra Mailand og Kjenn

Politiske ungdomspartier presenterer sine meninger

Husk å bestille PC eller Mac

Les mer om dette på Akershus fylkeskommune sine sider.

Elever på HO bidar med god støtte i rullatorfestival på Lørenskog!

Torsdag 13. juni 2019 var det rullatorfestival for alle seniorer både gående, med rullestol, rullator eller sykkel!

Innlevering av skolebøker

Vg3 - onsdag til fredag i uke 24, Vg1 og Vg2 - mandag til torsdag i uke 25. Regning på uleverte bøker blir sendt ut etter 21.06. Se mer informasjon i vedlagt fil.

Mailand videregående skole

Avslutningsarrangement for Vg3 torsdag 20. juni

Avslutning for elever fra 3STA, 3STB, 3STC og 3STD starter klokka 17.30 (i Lørenskog Hus klokka 18.00). Avslutning for elever fra 3STE, 3STF, 3KMA og 3PBA starter klokka 19.30 (i Lørenskog Hus klokka 20.00).

Group Of Teenager Isolated Sitting On White Background

Søknadsfrist for fjerning av fravær er 31. mai

Yrkesfaglig onsdag på Mailand

Førstehjelp og brannslukking for Vg2 YF

Gratulerer!

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2019 tildeles Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole.

middle aged high school teacher talking to students during break

Prosjekt Læring og Undring i Realfag (Prosjekt LUR) ved Mailand VGS

Det åpnes for søknader fra elever som ønsker å delta skoleåret 2019/2020

Elever i spansk VG2 har deltatt i en fantastisk tur til Spania