Nyheter

Ekskursjon til Nansenskolen på Lillehammer

Spennende filosofidag!

Universitetsturnèen på besøk!

Mye informasjon om videre muligheter

Fra tur til Bulgaria

1ST-elever til Bulgaria

Erasmus+ prosjekt på Mailand

1MOKA jobber med presse-etikk

Avslutter med "printing" på Skaperverkstedet

10. klassebesøk

10. klasse-hospitering

En spennende dag for tiendeklassinger som hospiterte på KM

Fagdag på Skaperverkstedet

Fysikk 1 har konkurranse om størst akselerasjon!

Ungdomsbedrift lager reklamefilm

Elevene på 1SSA har fått hjelp til å lage reklamefilm for sin UB med hjelp av drone på utsiden av skolen.

Sosiologi – et fag med mange muligheter!

1STA har hatt et foredrag med to sosiologistudenter fra UiO

Samarbeid mellom Service og samferdsel og arbeidslivet

Veien mot læreplass

3STA har laga handlenett med nynorsk tekst

Varierte undervisningsmetoder!