Nyheter

Forfattersamarbeid - Mailandelever har vært manuskonsulenter

I uke 11 hadde 3 STA besøk av Alexander Sandtorv. Han er noe så sjeldent som en kjemiker som skriver fantasy, og i fjor var nåværende 3STA manuskonsulenter for hans nylig utgitte roman "Profetien om Laura"

Besøk fra Strasbourg

Franske elever og lærere fra Mailands samarbeidsskole Lycée Marie Curie var på gjenbesøk fra 2.-9. mars.

Ungdata-undersøkelsen i Lørenskog 2017

Spørreundersøkelse om ungdoms livsstil og levekår.

Ocean Space Race - konkurranse

Teknologi og forskningslære 1 - reiser på den årlige turen til NTNU

Klasse 1HED og 1HEE dissekerer lammehjerter

Interesserte elever på HO har en undervisnings-økt der de skal lære om hvordan hjertet, lungene og luftveiene er bygd opp.

Skolekonkurranse i Barne- og ungdomsarbeiderfag på Mailand videregående skole.

Vinnere er Jonas Reppe Valaker og Patrick Paulsen Narvestad fra klasse 2BUFB!

Forskningsprosjekt "Sunt kroppsbilde"

3 elever fra Mailand videregående er trukket ut til premie for deltagelse!

Reisebrev fra Frankrike!

9 elever var med på utenlandstur uke 4 i faget Fransk 3, en desentralisert modell for undervisning i fremmedspråk fordypning. Elevene kom fra fire forskjellige skoler, Mailand videregående, Lillestrøm videregående, Skedsmo videregående og Nannestad videregående.

Auxilio UB - Beste ungdomsbedrift på Nedre Romerike

Gratulerer, vi er stolt av dere!

Ungdomsbedrift med datakurs!

I januar og februar får Lørenskogs innbyggere tilbud om datakurs på biblioteket