Nyheter

Utveksling til Frankrike oktober 2016

Elever i fransk Vg2 reiser til Strasbourg

Vg1 HO jobber med "Livsglede for eldre"

Elever og lærere besøker beboere på sykehjem.

Elever fra spanskgruppa på utveksling i Spania

Utveksling av kultur, tanker og verdier på ulike språk!

Vår nye læringkoordinator Morten skal bidra til at flere elever på Service og samferdsel inngår lærekontrakt. Her sammen med Monica og Lars fra Drømtorp og Svein Ove fra Bleiker.

Service og samferdselselever får læreplassgaranti

Service og samferdsel på Mailand er med på yrkesfagløftet i Akershus. Lærlingkoordinatorene jobber tett med opplæringskontorene og bedriftene for å knytte skolen og arbeidslivet tettere sammen.

Velkommen til ny rektor!

Ny rektor heter Wenche Rudshaug Kavli. Hun kommer fra stilling som assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole, og vi ønsker henne velkommen til Mailand.

Takk til en populær rektor!

Onsdag 31.08.16 hadde ansatte en markering for Trine Øiseth som slutter som rektor ved skolen for å gå over i ny stilling i Oslo. Hun har vært rektor siden skolen var ny, og har ledet skolen til godt miljø og gode resultater. Den populære rektoren fikk blomster, gaver, taler, sang og gode ønsker for veien videre fra personalet.

Researchers' night 23. september

Et arrangement for forskerspirer!

Mailand videregående skole

Velkommen til nytt skoleår!

Et hyggelig møte med årets elever på Mailand videregående skole!

NYTT SKOLEÅR STARTER 17. AUGUST

Oppmøte: Vg1 klokka 09.00. Vg2 klokka 11.00. Vg3 klokka 12.00. Elever som ikke har fått læreplass, skal møte på rådgiverkontor klokka 10.00

Endring i Lånekassens regler for undervisningsåret 2016–2017

Her er viktig informasjon for alle som skal søke om lån og stipend neste skoleår: