Eksamensplan/plan for siste del av skoleåret

Når planene er klare vil du finne viktig informasjon om eksamenstida til høyre i menyen.

Der finner du:

  • plan for siste del av skoleåret for Vg3
  • plan for siste del av skoleåret for Vg1/Vg2
  • eksamensplanen for Mailand videregående skole

 

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/