Praktisk gjennomføring av eksamen

Felles for alle skriftlige eksamener

Seneste oppmøte i eksamenslokalet er kl. 0830. Pc’en din skal være helt avslått når du går inn i eksamenslokalet. Denne skal ikke slås på før datavakta sier at det er greit. Den første timen (kl. 0900 – 1000) av eksamen kan du ikke forlate eksamenslokalet.

På hver plass ligger det en plassinformasjon som forteller hvor du skal sitte. På plassinformasjonen er det navn og nvb-kode på eksamen, hvor lang tid eksamen er på, eksamensnummer og eventuelle tilrettelegginger på eksamen. I tillegg ligger det informasjon om besvarelsen din og hvordan du skal levere den.

Finn plassen din, ta opp det du trenger fra veske/sekk - mat, drikke, skrivesaker, hjelpemidler, pc. Hjelpemidler legges på pulten din eller anvist sted. Mobiltelefonen slås helt av, og legges der eksamensvakta anviser. Veske/sekk legges på anvist plass i klasserommet. Du kan ikke hente noe fra veske/sekk i løpet av eksamen, så pass på at du har fått med deg alt du trenger.

Når eksamen starter må du rekke opp hånda dersom du ønsker noe. Eksamensvakta hjelper deg med flere ark, følge ut på toalettet, i kantina eller ut av bygget for frisk luft, datautskrifter som må hentes på kopirommet, osv. Det er ikke tillatt å forlate rommet den første timen av eksamen. Du har ikke lov til å kommunisere med andre enn eksamensvakta/eksamensansvarlig under eksamen.

Skriv ALDRI navnet ditt i eksamensbesvarelsen. Dersom du må bruke navn, ikke bruk navn på en klassen eller andre du kjenner. Eksamensnummeret er ditt navn på eksamen. 

Skriftlig eksamen i de fleste fag

Skriftlig eksamen leveres digitalt. Når du kommer til eksamen vil du få informasjon om hvordan besvarelsen din skal se ut, hvordan du logger på systemet, og hvordan du skal levere. Les informasjonen og følg de anvisninger som eksamensvakta/datavakta gir.

Før eksamen må du sørge for at pc'en din fungerer som den skal, at ikke minnet på maskina er fullt, at du har nedlastet offline-versjonen av er installert, at nettleser, tekstbehandlingsprogram og andre nødvendig programvare er på plass. Du må også ha med kortet ditt, slik at du kan få utskrifter ved behov. Påloggingsinformasjon til skolens nettverk må du huske. Dersom skolepc'en din har vært "småsyk" i tida før eksamen, må du få IT til å fikse dette. Det er viktig at du har en "frisk" pc med deg på eksamen.

 

Eksamen i matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2

Denne eksamen er todelt:

Del 1: Du har kun lov til å bruke skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. Ved innvilget forlenget tid på eksamen, kan du bruke en andel av det til å øke tida på del 1. Når tida er ute for del 1, skal

besvarelsen leveres. Besvarelsen kan leveres før tida er ute, men du kan ikke ta i bruk hjelpemidler før ordinær tid er ute for del 1. Fyll ut topptekst slik det er beskrevet på informasjonen. Arkene nummereres og antall svarark påføres. Skriv tydelig med blå eller sort penn. Din besvarelse vil bli scannet for å sendes til sensor. 

Når du er klar til å levere, rekker du opp hånda. Eksamensvakta vil hente din besvarelse og gi deg tillatelse til å ta frem hjelpemidler.

Del 2: Etter et bestemt klokkeslett er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. For Vg1 yrkesfag (matematikk) er det kl. 1000, for de andre fagene som har todelt eksamen er det kl. 1100 eller kl. 1200. Besvarelsen for del 2 kan være enten leveres på papir eller digitalt (NB! Ikke en kombinasjon av dette). Dersom du leverer på papir skal alle ark merkes og telles, slik det er beskrevet i informasjonsskrivet på pulten. Når sidetall skrives og antall ark telles, starter du tellinga på nytt, dvs. antall svarark fra del 1 skal ikke tas med. Skriv tydelig med blå eller sort penn. Din besvarelse vil bli scannet inn før den sendes til sensor. Dersom du leverer digitalt, laster du opp besvarelsen din som beskrevet.  

Praktisk eksamen

Alle yrkesfag og Vg1 medier og kommunikasjon har ulike praktiske eksamener. I Retningslinjer for eksamensgjennomføring i Akershus fylkeskommune finner du beskrivelse av rammen rundt praktisk eksamen.

Faglærer vil informere om gjennomføring av praktisk eksamen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Retningslinjene for eksamensgjennomføring i Akershus fylkeskommune forteller det om hvordan muntlig og muntlig-praktisk eksamen skal foregå.

Faglærer setter opp plan for eksaminasjonen. Møt opp i god tid før du skal inn til eksamen. Det vil være en eksamensvakt utenfor eksamenslokalet. Følg eksamensvaktas anvisninger.