Tilrettelegging på eksamen

I Forskrift til opplæringslova gis det mulighet til særskilt tilrettelegging av eksamen.

På Mailand videregående skole er fristen for å søke tilrettelegging ved større prøver og eksamen satt til 15. oktober. Dersom behov oppstår senere, er det selvfølgelig muligheter til å søke når behovet oppstår.

Søknaden skjer på et eget skjema som eleven får i resepsjonen, hos kontaktlærer eller rådgiver. Sammen med søknaden må det foreligge dokumentasjon fra lege eller sakkyndig instans. Søknaden leveres til rådgiver, som saksbehandler denne. Vedtatte tilretteleggingstiltak er et enkeltvedtak som kan påklages. Tilretteleggingstiltakene blir satt i verk på større prøver når eleven ber om det. Ved eksamen ser eleven sine tilretteleggingstiltak på plassinformasjonen på sin pult. Dersom riktige tilretteleggingstiltak ikke er opplyst her, må eleven ta kontakt med eksamensvakten.